Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Szkolenia
Szkolenie "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Szkolenie z zakresu "ABC Przedsiębiorczości" prowadzone będzie na II roku studiów i realizowane w wymiarze 40 h w 4 grupach po 10 osób każda.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez trenerów – praktyków z wykorzystaniem praktycznych elementów case study.

Program szkolenia:
 1. Zasady zakładania działalności gospodarczej w Polsce – 4 h
 2. Prawo pracy – 4 h
 3. Tworzenie biznesplanu – 16 h
 4. Rozliczenia z ZUS i US – 4 h
 5. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – 12 h
Szkolenie "Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji"

Szkolenie z zakresu "Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji" prowadzone będzie na I roku studiów i realizowane w wymiarze 16 h w 11 grupach po 16 osób każda.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez trenerów – praktyków z wykorzystaniem praktycznych elementów case study.

Program szkolenia:
 1. Podstawowe pojęcia ochrony środowiska – 2 h
 2. Europejski i regionalny program ochrony środowiska – 2 h
 3. Rodzaje zanieczyszczeń oraz źródeł zanieczyszczeń – 2 h
 4. Zabezpieczenia konstrukcji obiektów, ograniczające wpływ awarii i katastrof na środowisko naturalne – 2 h
 5. Ochrona przed hałasem, strefy przemysłowe – 2 h
 6. Zakłady stwarzające zwiększone ryzyko występowania awarii przemysłowych – 2 h
 7. Odpowiedzialność cywilna i karna w ochronie środowiska – 2 h
 8. Przepisy prawne w ochronie wód śródlądowych – 2 h


<< powrót
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony