Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Stypendium 1000 zł miesięcznie
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Akademią Morską w Szczecinie stypendium 1000 zł miesięcznie przyznawane będą studentom kierunków Mechatroniki oraz Mechaniki i Budowy Maszyn z naboru 2012/2013.

Dla osób z naboru 2012/2013 kierunku MECHATRONIKA stypendia przyznane będą w następujących ilościach:

a) w roku akademickim 2012/2013 – 25 stypendiów (maks. 50% studentów)
b) w roku akademickim 2013/2014 – 19 stypendiów (maks. 50% studentów)
c) w roku akademickim 2014/2015 – 16 stypendiów (maks. 50% studentów)

Dla osób z naboru 2012/2013 kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stypendia przyznane będą w następujących ilościach:

a) w roku akademickim 2012/2013 – 46 stypendiów (maks. 40% studentów)
b) w roku akademickim 2013/2014 – 33 stypendiów (maks. 40% studentów)
c) w roku akademickim 2014/2015 – 29 stypendiów (maks. 40% studentów)


W przypadku zmniejszenia się ogólnej liczby studentów na danym kierunku ilość wypłacanych stypendiów może ulec zmianie.

Wybór osób, które otrzymają stypendia na pierwszym roku studiów prowadzony będzie w oparciu o średnią ocen ze świadectwa maturalnego.

W latach późniejszych stypendia przyznawane będą w oparciu o postępy w nauce. W tym celu po zakończeniu każdego roku studiów tworzona będzie lista osób z najlepszą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych od początku studiów. Warunkiem ujęcia danej osoby na liście będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przed oficjalnym rozpoczęciem kolejnego roku studiów na uczelni.

Listy rankingowe studentów tworzone są do 20 października każdego roku.

Stypendia przyznawane są na 9 miesięcy (cały rok studiów).

Stypendia w wysokości 1000 zł przyznawane są niezależnie od innych stypendiów oferowanych przez Akademię Morską w Szczecinie. Istnieje zatem możliwość otrzymania dodatkowo stypendium naukowego, socjalnego itp.

Osoby, które już otrzymują stypendium w ramach kierunków zamawianych na innej uczelni lub na innym kierunku w Akademii Morskiej w Szczecinie nie będą mogły zostać objęte stypendiami w ramach niniejszego projektu.

Do pobrania:
Regulamin Stypendialny (w przygotowaniu)

Zobacz również:
Wszystkie rodzaje stypendiów na Wydziale Mechanicznym

 
 


 << powrót

Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony