Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Płatne staże krajowe
W ramach projektu dla kierunków Mechatroniki oraz Mechaniki i Budowy Maszyn przewidziano 20 staży krajowych.

Każdy staż trwać będzie 2 miesiące. Studenci w trakcie stażu pracować będą 24 godziny tygodniowo.

Za odbycie stażu studentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 840,00 zł brutto (pomniejszone o obowiązkowe składki pracodawcy).

Wyjazdy na staże organizowane będą po VI semestrze studiów. Staże prowadzone będą m.in. w firmach z którymi Akademia Morska w Szczecinie ma podpisane umowy o współpracy (m. in. KK electronic, Master sp. z o.o., Teleskop sp. z o. o.).

Warunki uczestnictwa w stażach oraz regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.zamawiane.am.szczecin.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do stażu będzie złożenie w biurze projektu formularza zgłoszeniowego.


<< powrót
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony