Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Rekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki kształcenia

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚCI:

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.
 
4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych legitymuje się dyplomem inżyniera. Po otrzymaniu przygotowania teoretycznego i praktycznego może być zatrudniony do pracy w charakterze oficera mechanika na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych.
 
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych może być zatrudniony jako członek załóg pływających statków, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw, jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.
 
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych może być zatrudniony jako specjalista w zakresie szeroko pojętego nadzoru, oraz diagnozowania i remontów systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem siłowni wiatrowych. Ponadto może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych, firmach doradczych i instytucjach nadzoru energetycznego. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania urządzeń i systemów energetycznych, a także związaną z analizą sygnałów diagnostycznych, co pozwala mu na dobrą znajomość działań związanych z serwisem technicznym oraz zespołami zajmującymi się utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów (np. firmy diagnostyczne, zakłady przesyłu i dystrybucji energii oraz inne przedsiębiorstwa techniczne). Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach związanych z energetyką odnawialną np. EPA, VESTAS, SKF, Fiberglass, w oddziałach ENEA SA, PSE - OPERATOR SA, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt diagnostyczny, urządzenia i układy izolacyjne.
 
4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.
 


MECHATRONIKA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚCI:

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.
 
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są szczególnie predysponowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.
 
 


 << powrót

 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony