Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Realizacja projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn"
2014-10-01
„W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II" ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2014/2015 dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen końcowych uzyskanych od początku studiów.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Do konkursu może przystąpić uczestnik projektu będący w roku akademickim 2014/2015 studentem III roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 • Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 • Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2014 r.
 • Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II.”
Załączniki:
 1. Ogłoszenia o konkursie pobierz
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz
 3. Regulamin Stypendialny – tekst ujednolicony pobierz
Konkurs dla firm i instytucji
2014-04-16

W dniu 16.04.2014 r. Akademia Morska w Szczecinie ogłasza konkurs dla firm i instytucji zainteresowanych przyjęciem studentów kierunków Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn na dwumiesięczne staże w okresie wakacyjnym.

Na staże zostanie skierowanych 20 najlepszych studentów II roku kierunków Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn (studenci po czwartym semestrze studiów). Przedsiębiorstwo przystępujące do konkursu ma możliwość ustalić preferencję kierunku studiów przyjmowanego stażysty. Staże będą realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2014 roku (dokładne terminy ustalane są indywidualnie). Opiekun stażysty wyznaczony przez firmę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1680 złotych (kwota brutto zawierająca składki ZUS i podatki) za cały okres stażu (tj. 840 zł za każdy miesiąc). Wynagrodzenie dla stażystów zapewnia Akademia.

TERMINY NABORU DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU:

 • pierwszy termin do dnia 30.04.2014 r.
 • drugi termin do dnia 16.05.2014 r.
 • trzeci termin do dnia 23.05.2014 r.

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONKURSIE POWINNY:

 1. pobrać ze strony http://zamawiane.am.szczecin.pl/2012/aktualnosci.php list intencyjny, uzupełnić go i podpisać;
 2. dostarczyć podpisany list intencyjny do biura projektu w terminie określonym w REGULAMINIE;
 3. podpisać umowę trójstronną (w przypadku zakwalifikowania i przydzielenia studenta na staż).

Studenci mają możliwość indywidualnego szukania zainteresowanych firm, w takim przypadku na liście intencyjnym należy wskazać studenta z imienia i nazwiska.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. List Intencyjny «pobierz»
 2. Wzór umowy trójstronnej «pobierz»
 3. REGULAMIN «pobierz»

Staże realizowane w ramach projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja.
2013-10-01
„W dniu 01.10.2013 roku wprowadzono Aneks nr. 4 do Regulaminu Stypendialnego – aneks wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu Stypendialnego dostępne poniżej w załączniku.” Załączniki:
 1. Aneks nr 4 «pobierz»
 2. Regulamin Stypendialny«pobierz»

 

 
Informacja.
2013-10-01
„W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II" ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2013/2014 dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen końcowych uzyskanych od początku studiów.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2013/2014 studentem II roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 • Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 • Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2013 r.
 • Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II.”
Załączniki:
 1. Ogłoszenia o konkursie «pobierz»
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem«pobierz»
 3. Regulamin Stypendialny «pobierz»
 
Informacja.
2013-09-30
"W dniu 30.09.2013 roku wprowadzono Aneks nr. 3 do Regulaminu Stypendialnego – aneks dostępny poniżej w załączniku."
Załączniki:
 1. Aneks nr 3 «pobierz»
 
Informacja.
2013-02-01
"W dniu 31.01.2013 roku wprowadzono Aneks nr. 2 do Regulaminu Stypendialnego, zmieniający zapisy regulaminu w kwestii terminu wypłaty stypendium – aneks dostępny poniżej oraz w gablocie przy Dziekanacie Wydziału Mechanicznego AM"

«pobierz»
 
Informacja.
2012-11-05
Od dnia 02.01.2013 roku biuro projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II" mieści się w pokoju 253
 
Aneks Regulaminu Stypendialnego
2012-12-05
W dniu 03.12.2012 roku wprowadzono Aneks nr. 1 do Regulaminu Stypendialnego, zmieniający zapisy regulaminu w kwestii terminu wypłaty stypendium za pierwsze trzy miesiące – aneks dostępny poniżej oraz w gablocie przy Dziekanacie Wydziału Mechanicznego AM

«pobierz»
 
Zaktualizowany plan zajęć
2012-11-05
Zaktualizowany plan zajęć zawierający zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz fizyki, a także zajęcia z "Ochrony środowiska…" rozpoczynające się od 19.11.2012r.

Podział grup na zajęcia wyrównawcze przed Dziekanatem Mechanicznym.

«pobierz»
 
Listy rankingowe
2012-10-22
W dniu 19 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, w trakcie którego zatwierdzono listy studentów, którzy otrzymają stypendia w ramach kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.

Listy rankingowe znajdują się w gablocie projektu przed Dziekanatem Wydziału Mechanicznego.
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów I roku na kier. zam. w roku akademickim 2012/2013
2012-09-27
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II" ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2012/2013 dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych ze świadectwa maturalnego.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2012/2013 studentem I roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 2. Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2012 r.
 4. Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II.
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o konkursie pobierz >>
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz >>
 3. Regulamin stypendialny pobierz >>
 
Nowe regulaminy dotyczące szkoleń
2012-09-26
W zakładce Dokumenty do pobrania zostały dodane regulaminy dotyczące szkolenia "Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji" oraz zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, przejdź do zakładki »
 
KIERUNKI ZAMAWIANE
2012-08-03
Informujemy, że Akademia Morska w Szczecinie przedłuża nabór na kierunkach studiów Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2012/2013.
 • Termin składania dokumentów: 19.09.2012 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.09.2012 r.
Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pokój 174).

Zapraszamy do studiowania na kierunkach zamawianych objętych projektem. Dokumenty złożyło już ponad 150 osób.

Nie czekaj – aplikuj już dziś !!!
 
KIERUNKI ZAMAWIANE
2012-06-29
Akademia Morska w Szczecinie realizuje obecnie projekt "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II"

Projekt realizowany jest na Wydziale Mechanicznym i obejmuje kierunki Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn dla studentów z naboru 2012/2013.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada m.in.: wypłatę stypendiów w wysokości 1000 zł/m-c, płatne staże krajowe, atrakcyjne szkolenia w zakresie programu AutoCAD, programowania sterowników PLC, ABC Przedsiębiorczości, ochrony środowiska oraz grupowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Zachęcamy do studiowania na kierunkach objętych projektem. Dokumenty złożyło już ponad 50 osób. Dołącz do nich !!!

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pokój 174) w terminie do dnia 20 lipca br.
 


 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony