Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Zajęcia specjalistyczne - Autocad 2D oraz programowanie.
Autoryzowane szkolenia z zakresu AutoCAD 2D

Szkolenia z obsługi AutoCAD 2D prowadzone będą na II roku studiów i realizowane będą w 10 grupach po 8 osób każda.

W szkoleniach weźmie udział 40 osób z naboru 2010/2011 i 40 osób z naboru 2011/2012.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w wymiarze 4 h dziennie (4 x 45 min).

Zajęcia odbywać się będą w autoryzowanej sali komputerowej.

Po ukończeniu szkoleń studenci będą mieli możliwość podejścia do egzaminu, który umożliwi uzyskanie certyfikatu firmy Autodesk – najwyższego potwierdzenia umiejętności obsługi programu AutoCAD na świecie.

Trenerem będzie autoryzowany instruktor AutoCAD.

Ramowy program szkolenia:
 1. Podstawowe oraz zaawansowane elementy rysunkowe i funkcje do modyfikacji rysunku – 12 h
 2. Praca z warstwami, kreskowanie, tworzenie własnych rodzajów linii oraz wzorów kreskowań – 8 h
 3. Konfiguracja opcji programu oraz pozyskiwanie informacji o parametrach fizycznych – 4 h
 4. Bazy danych – 8 h
 5. Wymiarowanie i konfiguracja stylu wymiarowego – 4 h
 6. Wydruk z przestrzeni modelu i przestrzeni papieru – 2 h
 7. Powtórzenie materiału – 2 h
Razem 40 godzin zajęć.

Szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC

Szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC prowadzone będą na III roku studiów i realizowane w 10 grupach po 8 osób każda.

W szkoleniach weźmie udział 40 osób z naboru 2010/2011 i 40 osób z naboru 2011/2012.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w wymiarze maks. 4 h dziennie i odbywać się będą w nowym laboratorium zakupionym w ramach niniejszego projektu.

Po zakończeniu szkoleń studenci będą mieli możliwość podejścia do zewnętrznego egzaminu i uzyskania certyfikatu.

Trenerami będą osoby z doświadczeniem w programowaniu sterowników PLC.

Ramowy program szkolenia:
 1. Wstęp do programowania – 6h
 2. Wprowadzenie do sterowników PLC – 3h
 3. Układy kombinacyjne – 4h
 4. Wstęp do automatów sekwencyjnych – 4h
 5. Sterowanie czasowe – 2h
 6. Inne ważne funkcje oprogramowania LM90M – 2h
 7. Zapoznanie ze środowiskiem i narzędziami InTouch – 2h
 8. System uprawnień w aplikacjach wizualizacyjnych – 1h
 9. Język programowania skryptów InTouch – 8h
 10. Realizacja aplikacji – 12h
Razem 44 h zajęć.

Rekrutacja na szkolenia

Rekrutacja osób na szkolenia specjalistyczne oparta będzie na tej samej liście rankingowej, na bazie której dokonany zostanie wybór osób otrzymujących stypendia.

40 pierwszych osób na liście (łącznie z mechatroniki i mechaniki i budowy maszyn) będzie miało wybór, czy chce wziąć udział w danym szkoleniu, czy nie.

Wszystkie osoby, które będą chciały wziąć udział w szkoleniach będą musiały złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy.

<< powrót
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony