Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Stypendium 1000 zł miesięcznie
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Akademią Morską w Szczecinie dnia 2 grudnia 2010 r. stypendium 1000 zł miesięcznie przyznawane są studentom mechatroniki oraz mechaniki i budowy maszyn z naboru 2010/2011 oraz naboru 2011/2012.

Dla osób z naboru 2010/2011 stypendia przyznane zostały w następujących ilościach:

a) mechatronika – 16 stypendiów (maks. 50% studentów)
b) mechanika i budowa maszyn – 42 stypendiów (maks. 40% studentów)

Dla osób z naboru 2011/2012 stypendia przyznane będą w następujących ilościach:

a) mechatronika – 18 stypendiów (maks. 50% studentów)
b) mechanika i budowa maszyn – 48 stypendiów (maks. 40% studentów)


W przypadku zmniejszenia się ogólnej liczby studentów na danym kierunku ilość wypłacanych stypendiów może ulec zmianie.

Wybór osób, które otrzymają stypendia na pierwszym roku studiów prowadzony będzie w oparciu o średnią ocen ze świadectwa maturalnego.

W latach późniejszych stypendia przyznawane będą w oparciu o postępy w nauce. W tym celu po zakończeniu każdego roku studiów tworzona będzie lista osób z najlepszą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych od początku studiów. Warunkiem ujęcia danej osoby na liście będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przed oficjalnym rozpoczęciem kolejnego roku studiów na uczelni.

Listy rankingowe studentów tworzone są do 20 października każdego roku.

Stypendia przyznawane ą na 9 miesięcy (cały rok studiów). Wyjątek stanowi IV rok studiów, na którym stypendia przyznawane są na 6 miesięcy.

Stypendia w wysokości 1000 zł przyznawane są niezależnie od innych stypendiów oferowanych przez Akademię Morską w Szczecinie. Istnieje zatem możliwość otrzymania dodatkowo stypendium naukowego, socjalnego itp.

Osoby, które już otrzymują stypendium w ramach kierunków zamawianych na innej uczelni lub na innym kierunku w Akademii Morskiej w Szczecinie nie będą mogły zostać objęte stypendiami w ramach niniejszego projektu.

Do pobrania:
Regulamin Stypendialny

Zobacz również:
Wszystkie rodzaje stypendiów na Wydziale Mechanicznym

 
 


 << powrót

Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony