Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
KONTAKT
Dla Kandydatów

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

tel.: 91 48 09 512; 91 48 09 513

e-mail: dm@am.szczecin.pl

Dla Studentów

Biuro projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie"

Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
tel.: 91-48-09-611
e-mail: zamawiane@am.szczecin.pl
Pokój 035

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM
Kierownik projektu T: 91-48-09-444, E: a.bejger@am.szczecin.pl

mgr Kamil Sawicki
Asystent Kierownika Projektu T: 91-48-09-611, E: k.sawicki@am.szczecin.pl

mgr Natalia Dominiak
Specjalista ds. rozliczeń finansowych T: 91-48-09-611, E: n.dominiak@am.szczecin.pl

mgr Olgierd Victorini
Specjalista ds. promocji T: 91-48-09-360, E: o.victorini@am.szczecin.pl

mgr Dorota Idziaszczyk
Koordynator staży zagranicznych T: 91-48-09-818, E: d.idziaszczyk@am.szczecin.pl
 

 
 
 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony