Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRekrutacja - Akademia Morska w Szczecinie Rekrutacja - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w SzczecinieRozrywka - Akademia Morska w Szczecinie
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Dotyczy STYPENDIUM w wysokości 1000 zł miesięcznie
2014-10-01

W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

ogłasza się Konkurs

o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2014/2015 dla studentów IV roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o wyniki z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I, II i III roku studiów.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2013/2014 studentem III roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 2. Student, który przystępuje do konkursu pobiera* i składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2014 r.
 4. Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie”.
Załączniki:

Ogłoszeni o konkursie
Regulamin
Wniosek o stypendium
 
III edycja staży zagranicznych– wyniki rekrutacji
2014-04-08
W wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej działającej na podstawie par. 5 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAGRANICZNYCH, przedstawiamy listę rankingową i rezerwową konkursu na staż zagraniczny w III edycji 2013/2014.
pobierz
 
KIERUNKI ZAMAWIANE – konkurs na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych III roku wydłużony
2014-03-24

Przedłużamy rekrutację na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych III roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie".

Główne kryteria wyboru kandydatów:

 • arytmetyczna średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z semestrów I-IV,
 • znajomość języka obcego (lub języków obcych) na poziomie minimum B2 w skali biegłości językowej Rady Europy.

Korzyści dla stażysty płynące z odbycia stażu:

 • otrzymasz dofinansowanie,
 • będziesz pracować z wykwalifikowaną kadrą w różnych dziedzinach branży morskiej,
 • zdobędziesz praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku,
 • poznasz "od kuchni" funkcjonowanie dużych i małych przedsiębiorstw,
 • nawiążesz cenne kontakty, a jeśli dobrze wypadniesz podczas stażu niewykluczone, że po ukończeniu studiów będzie to twoje miejsce pracy,
 • udoskonalisz język obcy,
 • doświadczysz wrażeń kulturowych z pobytu w danym kraju.

Konkurs przebiega w 3 etapach:
Etap 1 – złożenie niżej wymienionych dokumentów oraz ich weryfikacja formalna
Etap 2 – utworzenie listy rankingowej
Etap 3 – dobór kandydata do firmy oraz utworzenie listy rezerwowej (kandydat może sam zaproponować firmę zagraniczną, która wyraziła gotowość przyjęcia go na staż poprzez list intencyjny)


Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie:

 • zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" z dn. 29 czerwca 2012r.
 • złóż wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • złóż kopię certyfikatu o znajomości języka obcego (przynieś do wglądu oryginał) lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka wystawione przez szkołę językową posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Pamiętaj: minimalny poziom znajomości języka to B2.
 • złóż wypełnione przez siebie i podpisane przez Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i praktyk, dr inż. II of. mech. Grzegorza Nicewicza, zaświadczenie potwierdzające, że staż zagraniczny nie koliduje z praktykami przewidzianymi w programie dydaktycznym AM.

Zanim przystąpisz do konkursu musisz wiedzieć, że:

 • uzyskanie zaświadczenia o poziomie znajomości języka obcego w szkole językowej będzie prawdopodobnie płatne (koszt. ok. 50 zł)
 • być może będziesz musiał założyć swoje pieniądze jako kaucja za zakwaterowanie (jest to uzależnione od zwyczajów panujących w danym kraju, AM nie ma na to wpływu)
 • będziesz samodzielnie organizował swój przejazd, ubezpieczenie i zakwaterowanie (pomocy w tym zakresie udziela koordynator staży zagranicznych)

Termin składania dokumentów do etapu 1. upływa  28 marca o godz. 14.00

Miejsce składania aplikacji: pok. 24 lub 035

Wszelkich informacji udziela koordynator staży zagranicznych Dorota Idziaszczyk (pok. 24, tel. 91-480-98-18), a w przypadku jej nieobecności asystent kierownika Projektu Kamil Sawicki (pok. 035, tel. 91-480-96-11).

UWAGA: Studenci IV roku nie mogą aplikować w tym konkursie! Z rekrutacji wykluczeni są także studenci, którzy odbyli już staż.

Do pobrania:
List intencyjny «pobierz»
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów «pobierz»
Zaświadczenie – staż nie koliduje z praktykami AM «pobierz»
Poziomy biegłości językowej Rady Europy «pobierz»
Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" «pobierz»

 
KIERUNKI ZAMAWIANE – konkurs na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych III roku
2014-03-06

Rusza rekrutacja na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych III roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie".

Główne kryteria wyboru kandydatów:

 • arytmetyczna średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z semestrów I-IV,
 • znajomość języka obcego (lub języków obcych) na poziomie minimum B2 w skali biegłości językowej Rady Europy.

Korzyści dla stażysty płynące z odbycia stażu:

 • otrzymasz dofinansowanie,
 • będziesz pracować z wykwalifikowaną kadrą w różnych dziedzinach branży morskiej,
 • zdobędziesz praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku,
 • poznasz "od kuchni" funkcjonowanie dużych i małych przedsiębiorstw,
 • nawiążesz cenne kontakty, a jeśli dobrze wypadniesz podczas stażu niewykluczone, że po ukończeniu studiów będzie to twoje miejsce pracy,
 • udoskonalisz język obcy,
 • doświadczysz wrażeń kulturowych z pobytu w danym kraju.

Konkurs przebiega w 3 etapach:
Etap 1 – złożenie niżej wymienionych dokumentów oraz ich weryfikacja formalna
Etap 2 – utworzenie listy rankingowej
Etap 3 – dobór kandydata do firmy oraz utworzenie listy rezerwowej (kandydat może sam zaproponować firmę zagraniczną, która wyraziła gotowość przyjęcia go na staż poprzez list intencyjny)
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie:

 • zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" z dn. 29 czerwca 2012r.
 • złóż wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • złóż kopię certyfikatu o znajomości języka obcego (przynieś do wglądu oryginał) lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka wystawione przez szkołę językową posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Pamiętaj: minimalny poziom znajomości języka to B2.
 • złóż wypełnione przez siebie i podpisane przez Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i praktyk, dr inż. II of. mech. Grzegorza Nicewicza, zaświadczenie potwierdzające, że staż zagraniczny nie koliduje z praktykami przewidzianymi w programie dydaktycznym AM.

Zanim przystąpisz do konkursu musisz wiedzieć, że:

 • uzyskanie zaświadczenia o poziomie znajomości języka obcego w szkole językowej będzie prawdopodobnie płatne (koszt. ok. 50 zł)
 • być może będziesz musiał założyć swoje pieniądze jako kaucja za zakwaterowanie (jest to uzależnione od zwyczajów panujących w danym kraju, AM nie ma na to wpływu)
 • będziesz samodzielnie organizował swój przejazd, ubezpieczenie i zakwaterowanie (pomocy w tym zakresie udziela koordynator staży zagranicznych)

Termin składania dokumentów do etapu 1. upływa  21 marca o godz. 14.00

Miejsce składania aplikacji: pok. 24

Wszelkich informacji udziela koordynator staży zagranicznych Dorota Idziaszczyk (pok. 24, tel. 91-480-98-18), a w przypadku jej nieobecności asystent kierownika Projektu Kamil Sawicki (pok. 035, tel. 91-480-96-11).

UWAGA: Studenci IV roku nie mogą aplikować w tym konkursie! Z rekrutacji wykluczeni są także studenci, którzy odbyli już staż zagraniczny.

Do pobrania:
List intencyjny «pobierz»
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów «pobierz»
Zaświadczenie – staż nie koliduje z praktykami AM «pobierz»
Poziomy biegłości językowej Rady Europy «pobierz»
Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" «pobierz»

Do pobrania:
List intencyjny «pobierz»
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów «pobierz»
Zaświadczenie – staż nie koliduje z praktykami AM «pobierz»
Poziomy biegłości językowej Rady Europy «pobierz»
Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" «pobierz»

 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów IV roku na kier. zam. w roku akademickim 2013/2014
2013-10-01
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie” ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2013/2014 dla studentów IV roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I, II i III roku studiów.
Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2013/2014 studentem IV roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 • Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 • Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2013 r.
 • Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o konkursie dla IV roku pobierz >>
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz >>
 3. Regulamin stypendialny pobierz >>
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów III roku na kier. zam. w roku akademickim 2013/2014
2013-10-01
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie” ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2013/2014 dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I i II roku studiów. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2013/2014 studentem III roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 • Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 • Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2013 r.
 • Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o konkursie dla III roku pobierz >>
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz >>
 3. Regulamin stypendialny pobierz >>
 
II edycja staży zagranicznych– wyniki rekrutacji
2013-03-22
W wyniku posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej działającej na podstawie par. 5 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAGRANICZNYCH, przedstawiamy listę rankingową i rezerwową konkursu na staż zagraniczny w II edycji 2012/2013.

pobierz >>
 
Rekrutacja na staż zagraniczny projektu KIERUNKI ZAMAWIANE przedłużona o tydzień
2013-03-08
Rekrutacja na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych II i III roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" zostaje przedłużona do 15 marca godz. 15.00.

Dokumenty i szczegółowe informacje – patrz poniżej
 
Staże zagraniczne w kierunkach zamawianych – spotkanie informacyjne
2013-02-25
28 lutego (czwartek) w auli Łaskiego podczas przerwy 11.25-11.45 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące staży zagranicznych dla uczestników projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" z udziałem ubiegłorocznych stażystów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
 
Informacja.
2013-02-21
Rusza rekrutacja na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych II i III roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie". Oferowanych jest 10 miejsc stażowych.

Główne kryteria wyboru kandydatów:
 1. arytmetyczna średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z semestrów I-II (dla II roku studiów) i I-IV (dla III roku studiów),
 2. znajomość języka obcego (lub języków obcych) na poziomie minimum B2 w skali biegłości językowej Rady Europy.
Korzyści dla stażysty płynące z odbycia stażu:
 • otrzymasz 3135 zł brutto,
 • będziesz pracować z wykwalifikowaną kadrą w różnych dziedzinach branży morskiej,
 • zdobędziesz praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku,
 • poznasz "od kuchni" funkcjonowanie dużych i małych przedsiębiorstw,
 • nawiążesz cenne kontakty, a jeśli dobrze wypadniesz podczas stażu niewykluczone, że po ukończeniu studiów będzie to twoje miejsce pracy,
 • udoskonalisz język obcy,
 • doświadczysz wrażeń kulturowych z pobytu w danym kraju.
Konkurs przebiega w 3 etapach:

 • Etap 1 – złożenie niżej wymienionych dokumentów oraz ich weryfikacja formalna
 • Etap 2 – utworzenie listy rankingowej
 • Etap 3 – dobór kandydata do firmy oraz utworzenie listy rezerwowej (kandydat może sam zaproponować firmę zagraniczną, która wyraziła gotowość przyjęcia go na staż poprzez list intencyjny)

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie:
 1. zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" z dn. 29 czerwca 2012r.
 2. złóż wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (pobierz właściwy dla twojego roku studiów)
 3. złóż kopię certyfikatu o znajomości języka obcego (przynieś do wglądu oryginał) lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka wystawione przez szkołę językową posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Pamiętaj: minimalny poziom znajomości języka to B2.
 4. złóż wypełnione przez siebie i podpisane przez Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i praktyk, dr inż. II of. mech. Grzegorza Nicewicza, zaświadczenie potwierdzające, że staż zagraniczny nie koliduje z praktykami przewidzianymi w programie dydaktycznym AM.
Zanim przystąpisz do konkursu musisz wiedzieć, że:
 • uzyskanie zaświadczenia o poziomie znajomości języka obcego w szkole językowej będzie prawdopodobnie płatne (koszt. ok. 50 zł)
 • być może będziesz musiał założyć swoje pieniądze jako kaucja za zakwaterowanie (jest to uzależnione od zwyczajów panujących w danym kraju, AM nie ma na to wpływu)
 • będziesz samodzielnie organizował swój przejazd, ubezpieczenie i zakwaterowanie (pomocy w tym zakresie udziela koordynator staży zagranicznych)
Termin składania dokumentów do etapu 1. upływa 8 marca o godz. 15.00

Miejsce składania aplikacji: pok. 24

Wszelkich informacji udziela koordynator staży zagranicznych Dorota Idziaszczyk (pok. 24, tel. 91-480-98-18), a w przypadku jej nieobecności asystent kierownika Projektu Kamil Sawicki (pok. 035, tel. 91-480-96-11).

UWAGA: Studenci I roku nie mogą aplikować w tym roku akademickim! Z rekrutacji wykluczeni są także studenci, którzy odbyli już staż.

Do pobrania:
 1. List intencyjny podłącz dokument «pobierz»
 2. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów z roku II «pobierz»
 3. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów z roku III «pobierz»
 4. Zaświadczenie – staż nie koliduje z praktykami AM «pobierz»
 5. Poziomy biegłości językowej Rady Europy «pobierz»
 6. Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażach Zagranicznych w ramach projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" «pobierz»
 
Listy rankingowe
2012-10-22
W dniu 19 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, w trakcie którego zatwierdzono listy studentów, którzy otrzymają stypendia w ramach kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.

Listy rankingowe znajdują się w gablocie projektu przed Dziekanatem Wydziału Mechanicznego.
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów III roku na kier. zam. w roku akademickim 2012/2013
2012-09-28
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2012/2013 dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I i II roku studiów.
Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2012/2014 studentem III roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 2. Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2011 r.
 4. Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie".
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o konkursie dla III roku pobierz >>
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz >>
 3. Regulamin stypendialny pobierz >>
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów II roku na kier. zam. w roku akademickim 2012/2013
2012-09-28
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2012/2013 dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I roku studiów.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca w roku akademickim 2012/2013 studentem II roku kierunku zamawianego – Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie.
 2. Student, który przystępuje do konkursu składa wniosek oraz Oświadczenie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. 174).
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 października 2012 r.
 4. Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizacji projektu: "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie".
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o konkursie dla II roku pobierz >>
 2. Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem pobierz >>
 3. Regulamin stypendialny pobierz >>
 
ZAGRAJ O STAŻ ZAGRANICZNY – rusza rekrutacja!
2012-04-06
Miło mi poinformować, że rusza rekrutacja na staż zagraniczny wśród studentów stacjonarnych II roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie". Oferowanych jest 5 miejsc stażowych.

więcej >>
 
Zagraniczne staże dla studentów WM
2012-02-21
Najlepsi studenci Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie wyjadą latem 2012 r. na zagraniczne staże, które trwać będą jeden miesiąc. Każdy student otrzyma ponad 3 tys. zł oraz zdobędzie cenne doświadczenie.

więcej >>
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów II roku na kier. zam. w roku akademickim 2011/2012
2011-09-30
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie” ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2011/2012 dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń uzyskane na I roku studiów.Rozstrzygnięcie konkursu

więcej >>
 
Konkurs o przyznanie stypendiów dla studentów I roku na kier. zam. w roku akademickim 2011/2012
2011-09-30
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie” ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2011/2012 dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w oparciu o średnią ocen uzyskanych ze świadectwa maturalnego.

więcej >>
 
Kierunki zamawiane zdają egzamin!
2011-09-26
Od dwóch lat Akademia Morska w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym oferuje 1000 złotowe stypendia dla najlepszych studentów. Pieniądze na stypendia uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cel jest jeden – popularyzacja technicznych kierunków studiów oraz zwiększenie liczby ich absolwentów. To właśnie absolwenci kierunków technicznych są obecnie poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy specjalistami reprezentowanych przez siebie dziedzin.

więcej >>
 
Są jeszcze wolne miejsca !!!
2011-08-11
Akademia Morska w Szczecinie realizuje obecnie projekt „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie”

Projekt realizowany jest na Wydziale Mechanicznym i obejmuje kierunki Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada m.in.: wypłatę stypendiów w wysokości 1000 zł/m-c, płatne staże zagraniczne, atrakcyjne szkolenia w zakresie programu AutoCAD oraz programowania sterowników PLC oraz indywidualne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Zachęcamy do studiowania na kierunkach objętych projektem. Dokumenty złożyło już 150 osób. Dołącz do nich !!!

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pokój 174) w terminie do dnia 21 września br.
 
Opłata rekrutacyjna
2011-05-26
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012 w Akademii Morskiej w Szczecinie wynosi 85,00 złotych.
 
Wyniki konkursu o przyznanie stypendiów na kierunkach zamawianych
2010-11-08
W dniu 20 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która zatwierdziła listy studentów,którzy otrzymają stypendia w ramach kierunków zamawianych w roku akademickim 2010/2011.

więcej >>
 
Konkurs o przyznanie stypendiów na kierunkach zamawianych
2010
W związku z realizacją przez Akademię Morską w Szczecinie projektu „KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie” ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2010/2011...

więcej >>
 
Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie dostaną 4 miliony złotych!
2010-10-04
Na uczelni ruszają kierunki zamawiane – mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn

więcej >>
 


 
Kierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w SzczecinieKierunki zamawiane - Akademia Morska w Szczecinie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl
Mapa strony